محتوای کلی سوره الاعراف

. سپس برای احیای شخصیت انسان،داستان آفرینش آدم را با اهمیت فراوان شرح داده و بعد پیمان هایی را که خدا فرزندان آدم در مسیر توحید و عدالت و پرهیزگاری منحرف می شوند و هم برای نشان دادن پیروزی مومنان راستین،سرگذشت بسیاری از اقوام پیشین و انبیای گذشته مانند نوح ، لوط و شعیب(ع) را بیان کرده و آن را با سر گذشت مشروح بنی اسرائیل و مبارزه موسی(ع) با فرعون پایان داده است و در پایان سوره بار دیگر به موضوع مبدا و معاد باز گشته است.

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافت توضیح و تفسیر هر

کدام ازآیات موضوعی زیر :با ذکر شماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخ خود رابه صورت لینک شده روی آیه مورد نظردریافت کنند .

٢. دلداری به پیامبر(ص)

8. سنجش اعمال در قیامت

12. خودبر تر بینی ابلیس

13. عبرت گرفتن از نتیجه تکبر ابلیس

17. شیطان از چهار طرف در کمین

23.عصمت جضرت آدم(ع)

26. تقوی ؛ جامه ای برتر

27. مراقبت شیطان باشید

31. آراستگی هنگام رفتن به مسجد

31. اسراف و پر خوری ممنوع

31.نهی از اسراف در خرج

40. درهی آسمان

44.علی (ع) ؛ ندادهنده قیامت

46 تا 49 . اعراف؛ گذرگهی سخت بر سر راه بهشت

54. منظور ار آفرینش جهان در شش روز

54. خلق و امر

55. شیوه دعا

58. تفاوت ظرفیت ها در بهره گیری از هدایت خدا

59. توحید؛ نخستین شعار پیامبران

65. پیامبران(ع)؛برادران مردم

69. قوم عاد؛ نیرومند و دارای تمدنی پیشرفته

71. مجادله بت پرستان با هود(ع)

73. ناقه صالح

73. قوم ثمود؛ تابستان در دشت و زمستان

75. معنای ملاُ

76. اشراف متگبر؛ استثمار گران جامعه

80. نسب و سر گذشت لوط(ع)

82. آنجا که پاک دامنی جرم است

83. همسر لوط

85. دین؛ اصلاح کننده زمینیان

86. راهزنان ایمان

89. توضیحی در باره کلام شعیب(ع)

89. معنای توکل

89. بهترین داور، خداست

96. ایمان و تقوی؛ کلید برکات الهی

99. ترس و امید؛سر چشمه حرکات مثبت

105. دلیل حقانیت موسی (ع)

108. ید بیضاء

116. سحر

116. عظمت سحر ساحران فرعون

123. بدترین نوع استعمار

126. تحول روحی ساحران فرعون

127. بتی بت پرست

127. فرعون و سیاست از میان برداشتن مردان مقاوم بنی اسرائیل

131. فال و تفال از دیدگاه اسلام

133. انواع عرذاب ها برای فرعونیان

134. عهد خدا با موسی (ع)

137. مکه و شامات؛ دو زمین پر برکت

138. بنی اسرائیل؛ مادی گرا و بت پرست

142. پاسخ به سوال در باره مدت میعاد موسی (ع)

142. علی(ع) برای پیامبر(ص)؛ همچون هارون(ع) برای موسی (ع)

143. چرا موسی (ع) از خدا خواست که او را ببیند؟

144. شیوه سخن گفتن خدا با موسی (ع)

145. الواح تورات

145. انتخاب نیکو ترین کارها

148. گوساله سامری

150. عجله در مورد فرمان خدا

150. واکنش موسی(ع) در برابر گوساله پرستی

155. شمار میقات های موسی(ع) با خدا

155. هلاک شدگان، بار دیگر زنده می شوند

/ 1 نظر / 26 بازدید
مهدی

میخواستم از این که موقع ورود گفتید صلوات بفرستید تشکر کنم