سوره انعام

. یکتا دانستن خداوند به این معناست که انسان پروردگار همه جهانیان است و همه چیز از اوست و به سوی او باز می گردد و پیامبران را برای مژده دادن به رحمتش و بیم دادن از خشم و عذابش به سوی بندگان فرستاد تا به وسیله آنها بندگانش را به سوی دین حق هدایت کند. به همین جهت ، بیشتر آیات این سوره، استدلال علیه مشرکان و درباره توحید و معاد و نبوت است. البته به وظایف شرعی و محرمات دینی نیز به صورت اجمالی اشاره دارد.

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافتتوضیح و تفسیر هر

کدام ازآیات موضوعیزیر :با ذکرشماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخخود رابه صورت لینک شده روی آیهمورد نظردریافتکنند

1.نور و ظلمت

2. اجل و اقیام آن

9. ضرورت هم جنس بودن پیامبر با مردم

12. معاد؛ لازمه رحمت الهی

12. ور شکستگان حقیقی

19. بالا ترین گواهی

20. شناخت اهل کتاب از پیامبر(ص)

28. پوشاندن حقایق؛ راهی برای آرامشی خیالی

28. اگر دوزخیان به دنیا باز گردند، باز هم راه دوزخ را پیش می گیرند

32. زندگی دنیا؛ بازی و سرگرمی

38. جانوران؛ موجوداتی با شعور

45. اهمیت قطع ریشه ستم و ستمگران

50. علم غیب

52. مخالفت اسلام با تفکر طبقاتی

54. حقیقت توبه

61. محافظان انسان

65. عذاب های گونه گون

68. نهی از حضور در مجلسی که آیات الهی در آن مسخره می شود

69. استثنای نهی آیه 68

70. تعارض دنیا پرستی با دین فطری الهی

70. امکان ندارد انسان از عمل خود جدا شود

71. حیرت زده در میان سقوط و نجات

74. پدر ابراهیم (ع)

75. نشان دادن ملگوت آسمان ها و زمین به ابراهیم

76. قبول ظاهری ربوبیت ماه و ... برای اعتلای کلمه توحید

82. امنیت؛ نتیجه ایمانی که به ظلم آلوده نشود

89. نگهبانانان دین خدا

91. یهود و کتمان وحی الهی

92. گستره دعوت پیامبر اسلام(ص)

93. مانند قرآن ؛ هرگز

96. شب ؛ مایه آرامش

98. انسان های پایدار و نا پایدار

100. جن را شریک خدا قرار دادند

103. چشم ها او را نمی بینند

108. نهی از دشنام گویی حتی به دشمنان

111. دعوت پیامبر (ص) و لجاجت مشرکان

112.نقش شیاطین در تکامل مومنان

120. گناه آشکار و پنهان

122. ایمان آوردن حمزه، عموی پیامبر

124. پیامبران ، منتخبان خدا

125. شرح صدر

127. نعمت امنیت در بهشت

129. تداوم ولایت و سر پرستی در قیامت

134. ضرورت به یاد داشتن معاد

136. سهم خدا و سهم بت ها

137. قربانی فرزندان برای بت ها

138. برخی از عقاید خرافی بت پرستان

141. فراموش نشدن حق فقرا هنگام چیدن محصول

143 و 144 . دروغ بستن مشرکان به خدا

145. گوشت های حرام و احکام ذبح چهارپایان

145. برخی از گوشت ها و غذاهای حرام

149. حجت بالغه الهی

151. نیکی به پدر و مادر

151. فرزند کشی ممنوع

152. پرهیز از خوردن مال یتیم

152. تکلیف به اندازه توانایی است

/ 1 نظر / 25 بازدید
طعم باران

آیه و سوره ی این موضوع رو لازم دارم: 28. اگر دوزخیان به دنیا باز گردند، باز هم راه دوزخ را پیش می گیرند