دوزخ

بنا بر نظریه مفسران قرآنی دوزخ دارای جاذبه و کشش می باشد . و براستی عواملی که انسان را بسوی جهنم میکشد چقدر قدرتمندانه عمل میکنند و چه بسیارند کسانی که توان مقابله با جاذبه و کشش دوزخ را ندارندو تسلیمش میشوند ولی طبق آیه ١٨۵ سوره آل عمران هستند کسانی که در برابر این جاذبه و کشش قدرتمند مقاومت میکنند و به مطلوب و محبوب که همانا بهشت و لقای پروردگار است میرسند . ((پس کسی که از آتش دوزخ دور شود و وارد بهشت گردد نجات یافته است. ))

/ 4 نظر / 19 بازدید
H

سلام خیلی خوب بود ممنون[گل]