30- دعا براى اداى وام

اى پروردگارم، از غصه وام و اندیشه در آن، و از دل مشغولى به مسئله قرض و بى خوابیش به تو پناه مىبرم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از زحمت و مشقت وام پناه ده، و اى پروردگار من، از ذلّت قرض در این چند روز زندگى، و از وبال آن پس از مرگ به تو پناه مىبرم، پس بر محمد و خاندان او درود فرست، و مرا به ثروت سرشار، یا زندگى توأم با کفاف از آن پناه ده. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف و زیادى خواهى بازدار، و به بخشش و انتخاب میانه روى سامان ده، و اندازه نگاه داشتن نیکو را به من بیاموز، و مرا به لطف خود از ولخرجى حفظ کن، و روزیم را از راههاى حلال روانه ساز، و خرج کردن مالم را متوجه برنامه‏هاى خیر فرما، و ثروتى که مرا به کبر و خودبینى آلوده کند، یا به ستم بکشاند، یا از مرز عبادت و ادب درگذراند از من دور کن. بار خدایا، رفاقت و مصاحبت با فقیران را محبوب من قرار ده، و در نشست و برخاست با آنان مرا به صبر نیکو یارى ده، و آنچه را از متاع نابود شدنى دنیا از من گرفتى همان را در خزانه‏هاى پایدارت برایم ذخیره کن، و آنچه از توشه ناچیز دنیا به من داده‏اى، و هر متاعى از آن که در همین دنیا به من عطا فرموده‏اى وسیله رسیدن به جوار خود، و پیوستن به مقام قرب، و سبب رسیدن به بهشت قرار ده، زیرا که تو صاحب فضل بزرگ، و بخشنده کریمى.

/ 0 نظر / 18 بازدید