خود شناسی

در ره سیر سلوک جسمم به خاک افتادو خواهان اصل خویش شد .

خواهان آنم که به پرواز در آیم و به خاک افتم .

که ره سیر و سلوک ره مهرو صفاست.

در ره سیر و سلوک زشتی گناهان نمایان گشتند .

در ره سیر و سلوک اسرار هستی عیان گشتند .

/ 4 نظر / 8 بازدید
نقدی

اشعار خوبيه ، بدن انسان از خاک است و روحش از نفخت فيه من روحي روح پرواز مي کند به سوي ملکوت و بدن به سجده مي افتد و به خاک نزديک مي شود و در اين راه نيز حقايق کشف مي شود يعني آنچه را که انسان تا کنون مي دانست از دانستن به ديدن مي رسد

l[dn

بسیار خوب بود وعالی خدا توفیق بیشتر به شما عنایت کند فقط فکر میکنم اگه مطالب دسته بندی و فهرست بندی بشوند بهتر است لا اقل کسی که میخواد مطالعه کنه در مورد خاصی اطلاعات کسب کنه بدونه بنظرم مطالب را میشه بست بیشتر هم داد والبته با ذکر سند