عید نوروز و خانه تکانی دل

خانه تکانی ونظافت شب عید

دراسلام درباره نظافت وطهارت وپاکیزگی ونظم تاکیدفراوان شده

درقرآن مجید میخوانیم  ان الله یحبّ التّوّابین ویحبّ المتطهّرینکه توّابین

برای نظافت وطهارت معنوی است ومتطهّرین برای نظافت وطهارت

ظاهری بدن ولباس ومنزل و...است. وجمله معروف

پیامبرگرامی(ص)النظافة من الایمان که شعارمامسلمانان است

اما نظافت وطهارت وپاکیزگی مختص به بعضی ازروزهامثل شب

وروزعیداست ؟ خیر!

نظافت وطهارت وپاکیزگی که اسلام بدان سفارش کرده است استمراری

وعلی الدوام وهمیشگی است و یک نمونه آن وضوهای سه وعده ویاپنج

وعده برای پنج نمازاست ونمونه دیگرآن غسل است مخصوصً غسل

جمعه باآن تاکیداتی که دارد یعنی هفته یکبارحتمًا به بهانه غسل جمعه

آنهم درروز جمعه که روز تعطیل ما مسلمانان است نظافت وطهارت صورت

گیرد

ولیکن باهمه این حرفها سالی یکباربه بهانه شب عید نظافت امری

پسندیده است.

وقت خونه تکونی رسیده بیاییم برای اولین بار هم که شده علاوه بر خونه

تکانی منزلهامون به خونه تکانیه دلمون برسیم.

راستی در لحظه لحظه ی سالهای گذشته که از خونه تکانیه دلامون

غافل بودیم چقدر گردو غبار روش نشسته ؟چه چیزایی تو

دلمون جا دادیم که باید دور ریخته بشه ؟چه چیزهایی باید جانشین اونها

بشه ؟برای نظافت دلامون چی نیاز داریم ؟.............

به امیده سالی پر از نشاط و سعادت و پاکیزگی

عید نوروز را پیشاپیش به همه هموطنانم تبریک میگم

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 29 بازدید