28- دعا به وقت پناه بردن به خدا

و درخواست خود را از طرف آن که از فضل تو بى نیاز نیست گرداندم، و دانستم که حاجت خواستن محتاج از محتاج دیگر از سبک رائى و گمراهى عقل اوست. خداوندا، چه بسیار مردم را دیده‏ام که از غیر تو عزت خواستند و خوار شدند، و از غیر تو ثروت طلبیدند و تهیدست گشتند، و در طلب بلندى و مقام برآمدند و پست شدند، پس انسان دوراندیش به دیدن امثال ایشان بر راه درست رود و پندگیرى او مایه توفیق او شود، و این انتخاب او را به راه صواب رهنمون گردد.

پس اى مولاى من مرجع خواهش من تویى نه هیچ مسئول دیگر، و برآورنده نیازم تویى نه هیچ مطلوب الیه دیگر، پیش از آنکه کسى را بخوانم تو را مىخوانم و بس، احدى در چشم انداز امید من با تو شریک نیست، و هیچ کس در دعاى من با تو همراه نیست، و نداى من او و تو را با هم در برنمىگیرد. الهى، تنها توراست وحدانیت و یگانگى، و ملکه قدرت بى نیاز، و فضیلت حول و قوّت، و پایه والایى و رفعت، و ماسواى تو در تمام عمر خود نیازمند رحمت تو، و در کار خویش عاجز و مغلوب، و در امور خود ناتوان است، و حالاتى گوناگون، و صفات ناپایا دارد، پس تو بالاتر از آنى که همانند و ضدى براى تو باشد، و بزرگتر از آن که همسان و همتا داشته باشى، پس پاک و منزّهى، معبودى جز تو نیست.

/ 1 نظر / 23 بازدید
مجید جمالی

سلام دست شما درد نکنه . خیلی زحمت کشیدید که این متنها و دعاهای قشنگ و ژند اموزو از منابع اصلی انها گرد اوری و جهت استفاده خوانندگان این سایت قرار دادید . امید است که با گسترش این کار فرهنگی دینی جوانان ما با این منابع و مطالب بیشتر و بهتر اشنا بشوند. اجر شما هم در ژیش خدای کریم محفوظ است. خاوند به شما جزای خیر دهد خدا نگهدار