وصیت امیر مومنان علی (ع)

شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانی را که این وصیت به آنها می‏رسد، به ترس از خدا، و نظم در امور زندگی، و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش می‏کنم، زیرا من از جد شما پیامبر (ص) شنیدم که می‏گفت: (اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسان برتر است.)

سپس میفرماید :بر شما باد به پیوستن با یکدیگر، و بخشش همدیگر، مبادا از هم روی گردانید، و پیوند دوستی را از بین ببرید، امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید که بدان شما بر شما مسلط می‏گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد.

ودرباره قرآن میفرماید :مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند.

/ 0 نظر / 18 بازدید