50- دعاى آن حضرت در خوف از خدا

 

»، و از من کارهائى صادر شده که تو مىدانى و از من به آن داناترى، پس واى از این رسوایى که در پرونده من ثبت است، و اگر نبود مواقفى که به بخشش فراگیرت در آن امید بسته‏ام به کلى از رحمتت ناامید مىشدم، و اگر کسى را قدرت فرار از پروردگارش بود هر آینه من به فرار از تو سزاوارتر بودم، و تویى که نه در زمین از تو چیزى پوشیده است و نه در آسمان مگر آنکه همه را گرد مىآورى، و تو بسنده جزا دهنده‏اى هستى، و از هر محاسبى بى نیازى. خداوندا تو جوینده منى اگر فرار کنم، و دریابنده منى اگر بگریزم، پس اینک منم در پیشگاهت خاضع و ذلیل و سرشکسته، اگر عذابم کنى سزاوار آنم، و آن از ناحیه تو - پروردگارا - عین عدالت است، و اگر از من عفو کنى پس از دیرباز عفوت شامل حالم بوده، و لباس عافیت را بر من پوشانده‏اى. پس تو را سوگند به آن نامها که در گنجینه دارى، و به آنچه از جلالت در پس پرده قرار گرفته که رحمت آرى بر این وجود بى تاب، و این مشت استخوان بى طاقت که تاب آفتاب تو را ندارد تا چه رسد به گرمى دوزخت! و قدرت شنیدن صداى رعد تو را ندارد تا چه رسد به فریاد خشمت! پس خدایا بر من رحم کن زیرا که فردى کوچکم، و قدر و منزلتم ناچیز است، و عذابم چیزى نیست که به مقدار ذرّه‏اى در پادشاهیت بیفزاید، و اگر عذابم در پادشاهى تو مىافزود هرآینه صبر بر آن را از تو درخواست مىکردم، و دوست مىداشتم که آن فزونى تو را باشد، اما اى خدا، سلطنت تو بزرگتر و پادشاهیت با دوامتر از آن است که طاعت مطیعان در آن بیفزاید، یا عصیان گنهکاران از آن بکاهد، پس بر من رحم کن اى رحم کننده ترین رحم کنندگان، و از من بگذر اى صاحب جلال و اکرام، و توبه‏ام را بپذیر که تویى توبه پذیر مهربان.','در خوف از خدا'

/ 0 نظر / 13 بازدید