سوره آل عمران

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافت توضیح و تفسیر هر

کدام ازآیات موضوعی زیر :با ذکر شماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخ خود رابه صورت لینک شده روی آیه مورد نظردریافت کنند .

فهرست شماره آیات موضوعی در سوره ی آل عمران

7. آیات محکم و متشابه

12. پیشگویی قرآن درباره مغلوب شدن کافران

13. پیروی گروه اندک مسلمین با امداد الهی در جنگ بدر

17.استغفار در سحرگاهان

19. روح همه ادیان

22. حبط و تکفیر

27. بیدون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده

28. تقیه

30.تجسم اعمال

33. برتری اهل بیت(ع)

36.زن عبادتکار

39.محراب؛ مکان جنگ با شیطان و نفس سر کش

42. برترین زن در زمان خود

45. کلمه خدا

46. سخن گفتن عیسی(ع) در کهولت

47. هستی بخش موجودات

49. ولایت تکوینی

53. شهادت حواریون بر صدق مسیح(ع)

55.  زنده بودن مسیح(ع)

61. مبالهه؛ سندی بر حقانیت اهل بیت

64.پیروی از عالمان دین فروش ؛ نوعی شرک در عبادت

65. نه یهودی و نه مسیحی

67. اگر حضرت ابراهیم (ع) یهودی و نصرانی نبود ، پس چگونه مسلمان بود؟!

68. تبعیت؛ تنها راه رابطه با مردان خدا

78.دروغ بستن ماهرانه به خدا

79. عبادت و خضوع ، فقط در برابر خدا

81. گرفته شدن پیمان الهی از پیامبران درباره پیامبر اسلام(ص)

84. اسباط

85. برترین آیین

87. لعنت همگانی بر کافران لجوج

92. عامل مهمی در رسیدن به حقیقت نیکو کاری

93. حلال بودن همه غذاها در ابتدا برای بنی اسرائیل

96. بکه

96. اولین خانه برای عبادت خدا

102.درجات تقوی

103. ریسمان خدا

103. گوشه ای از وضعیت فجیع عرب جاهلی

109. روزی که تمام اختیارات انسان کرفته می شود

110. بهترین امت

118. مسلمانان ، اسرار خود را نزد کافران فاش نکنند

121. دومین نبرد مسلمانان با مشرکان

122. دو طایفه ای که نزدیک بود سستی نشان دهند

123. امداد فرشتگان

130. نهی تدریجی ربا

133. ابا بهشت و دوزخ هم اکنون موجودند؟

135. خنثس کننده توطئه شیطان

135. اصرار بر گناه؛ مغایر با استغفار

141.گردش روز گار ؛ خالص کننده مومنان

142. مزد سر بلندی از امتحان های الهی

145. فرد پرستی ممنوع

149. اطاعت از کافران؛ بازگشت به گذشته کفر آلود

151. ترس کافران پس از جنگ احد

152. پیروی نکردن از دستور های پیامبر(ص) باعث شکست می شود

154. شب بعد از جنگ احد

154. با قیمانده افکار شرک آلود در اذهان برخی مسلمان ها

157. کشته شدن در راه خدا

159.اخلاق نیکوی پیامبر(ص)

159. مشورت

161. دنیا خواهی ؛ دلیل شکست مسلمانان در جنگ احد

169 تا 171. مقام و عظمت شهید

174. غزوه حمراءالاسد

178. رفاه کافران و گناهکاران، در ظاهر نعمت و در باطن عذاب است

180. مجازات کسی که زکات نپردازد

181. چرا یهود خدا را فقیر پنداشتند؟!

183. بهانه جویی یهود در مقابل پیامبر(ص)

185. جاذبه و کشش دوزخ

186. آزار و اذیت مشرکان

187.پیمان خدا از علما درباره تبیین معارف دین

188. توقع ستایش برای کار نیکی که انجام نداده اند

190 تا 194. آیاتی مناجات گونه شانل مجموعه ای از معارف دینی

195. نمونه هایی از مهاجران راستین

195. تساوی زن و مرد از نظر قرآن

196. مال و ثروت فریبنده کافران

200. لزوم داشتن همه نوع آمادگی برای دفاع از خود و جامعه اسلامی

ذکر منبع: قرآن حکیم و شرح آیات منتخب

ترجمه:حضرت آیه الله مکارم شیرازی

/ 1 نظر / 54 بازدید
سمیرا

12