سوره نساء

با دشمنان سر سخت 2– قسمتی از سر گذشت پیشینیان برای

آشنایی با سر نوشت جوامع نا سالم 3- دستور هایی برای

حمایت از نیازمندان – مانند یتیمان و ... – و مراقبت از حقوق آنان

۴- قانون ارث بر اساس روشی عادلانه و طبیعی 5- قوانین

مربوط به ازدواج و برنامه هایی برای حفظ عفت عمومی 6-

قوانیین کلی برای حفظ اموال عمومی 7- معرفی دشمنان

جامعه اسلامی و بیدار باش به مسلمانان در برابر آنها 8- حکومت

اسلامی و لزوم اطاعت از رهبری در چنین حکومتی 9- اهمیت

هجرت و مواد لزوم آن

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافت توضیح و تفسیر هر

کدام ازآیات موضوعی زیر :با ذکر شماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخ خود رابه صورت لینک شده روی آیه مورد نظردریافت کنند .

فهرست شماره آیات موضوعی در سوره ی 
نساء

١.آدم و حوا؛ پدر مادر بشریت

4. مهر، حق مسلم زن

5.سفیه

7. وضعیت زن در جاهلیت و نظریه قرآن

10.تجسم اعمال و مجازات خوردن مال یتیم

12. چرا ارث مرد دو برابر ارث زن است؟

13. حدود الهی

15. حکم موقت برای زنای زنان شوهر دار

17. شرایط قبول توبه

19. احترام و خوش رفتاری با زنان

20. مهر را با تهمت زدن به زن پس نگیرید

21. پیمان محکم گرفتن زن از همسرش

22. برخورد اسفناک با نامادری در جاهلیت

23. محارم رضاعی

24. ازدواج موقت

29. نهی از معاملات زیانبار

29. خودتان را نکشید

31. گناهان کبیره و صغیره

33. ضمان جریره

34. سر پرستی مرد در خانواده

34.نشوز

38. افت عمل

43. گر رهگذران

43.آثار معنوی و مادی تیمم

44. تحریف در تورات و انجیل

46. منظور از تحریف در این آیه چیست؟

46. بازی با کلمات و استهزای مسلمانان

47. محو فکری و روحی و عقب گرد معنوی یهود

51.طرفداری یهود از مشرکان

56. عذاب های دردناک دوزخ

58. اهمیت امانت

59. اولوالامر

60. نهی از رفتن به نزد حاکمان ظالم برای داوری

64. توسل و تایید قرآن

65. تسلیم محض در برابر امر پیامبر (ص)؛ نشانهای روشن از توحید

66. اطاعت خدا؛ عامل افزایش استقامت

69. اطاعت خدا؛ موجب هم نشینی با خوبان عالم

71. تاکید بر حفظ آمادگی همه جانبه

88.اختلاف مسلمانان در باره منافقان

90. گروهی که نه با مسلمانان بودند و نه علیه آنها

91. شدت عمل در برابر دورویی

92. فلسفه احکام قتل غیر عمد

93. کیفر قتل عمدی

94. به کسی که اظهار اسلام می کند، نگویید مسلمان نیستس

97. جان را کسی می گیرد؟

98. مستضعفان دروغین و حقیقی

100. هجرت و موارد وجوب آن

102. نماز خوف

103. اهمیت نماز

105. تبرئه مسلمانان بی گناه

114.نهی از نجوا و جواز آن به طور استثنا

116.امکان بخشش همه گناهان جز شرک

123. امتیازات واقعی و دروغین

125. ابراهیم خلیل

127. وضعیت زنان و ایتام قبل از اسلام و بعد از آن

128. سازگاری با شوهر نا سازگار بهتر است

128. بخل زن و شوهر نسبت به حقوق خود

129. ابزار محبت یکسان به همه همسران به همه همسران ممکن

135. گواهی و اهمیت آن

139. عزت نزد خداست؛ نه دشمنان خدا

140. نهی از شرکت در مجلس گناه

141. خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است

142. منافقان می خواهند خدا را فریب دهند

142. منافقان، خدا را جز اندکی یاد نمی کنند

148. یکی از موارد جواز غیبت

150. ایمان و کفر درهم

153. در خواست یکجا نازل شدن قرآن

156. تهمت اهل کتاب به حضرت مریم(س)

157. رد به صلیب کسیده حضرت عیسی(ع)

159. ایمان آوردن اهل کتاب به مسیح(ع) قبل از مرگش

163. آنچه خوبان خمه دارند، تو تنها داری

163. کتاب داوود(ع)

164. پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده است

164. نمونه ای از سخن کفتن خدا با موسی (ع)

171. غلو

171. بزرگ ترین انحراف مسیحیت

174. برهان و نور

/ 1 نظر / 43 بازدید
سهیل

باسلام توضیحی در باره آیه 148 سوره نسا میخواستم . با تشکر