نمره 20

یادمه از کلاس اول معلم برای هر روزمون تکلیفی رو معین میکرد .که باید میخوندیم و مینوشتیم و میفهمیدیم ولی فقط عده کمی بودن که کاملا به تکلیفشون عمل میکردن و از زیادیه مشق شب ناله نمیکردن ،فقط همونا از معلم نمره بیست میگرفتن چون میدونستن که باید برای رسیدن به نمره بیست  سختیهارو تحمل کنن و با عشق و علاقه مسائل رو حل کنن .دست آخر هم فقط همونا به مدارج بالا رسیدن .

بهشت را به بها میدهند نه به بهانه

(به خاطر آورید) هنگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم!»         بقره آیه ١٢۴


قطعاً همه شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و میوه‏ها، آزمایش مى‏کنیم؛ و بشارت ده به استقامت‏کنندگان!  بقره آیه ١۵۵

/ 0 نظر / 18 بازدید