معجزه قرآن و ادعیه

. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که هم در خود قرآن و هم از قول پیامبر رحمت و ائمه معصومین بدان اشاره و سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است، که یکی از آنان بررسی معجزاتی است که در کلام خدا وجود دارد. در واقع قرآن به عنوان کلام خدا از جنبه های گوناگون اعجاز از قبیل اعجاز علمی، اعجاز لفظی، اعجاز عددی و ... بهره مند است.

بحث اعجاز قرآن و اینکه این معجزه اختصاص به زمانی خاص ندارد و با پیشرفت علم و تجربه بشر، دریچه های جدیدی برای فهم بهتر آن باز می گردد، سبب شده که اندیشمندان مسلمان به طور جدی به این مساله بیاندیشیند که چگونه می توان استفاده موثرتری از این سرمایه عظیم الهی داشته باشند.

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید