# دست_نوشته_ها

تک بیتی

من رهرو راهم گر تو راهبرم باشی                                                ورنه هیچ راه نپویم مگر به گمراهی
/ 1 نظر / 16 بازدید