محتوای کلی سوره توبه

  تشریح وضعیت منافقان ، تشویق برای جهاد و مذمت کسانی که از این وظیفه الهی کناره گرفته اند، نهی رابطه دوستی با کافران و موضوع زکات ، محتوای کلی سوره را تشکیل می دهد

بازدید کنندگان محترم می توانند برای دریافت توضیح و تفسیر هر

کدام ازآیات موضوعی زیر :با ذکر شماره آیه و نام سوره درنظرات

پاسخ خود رابه صورت لینک شده روی آیه مورد نظردریافت کنند .

/ 0 نظر / 136 بازدید