محتوای کلی سوره یوسف

  که بنده ای که ایمانش را برای خدا خالص کرده و جانش از محبت خدا لبریز شده و جز خدا به چیز دیگری توجه نمی کند،خداوند خودش سرپرستی امور او را به عهده می گیرد و او را به بهترین شیوه پرورش می دهد و به خود نزدیک کرده ،از جام محبتش سیرابش می کند و او را برای خودش پاک و خالص می گرداند و به او زندگی الهی می بخشد ؛ اگر چه تمام اسباب ظاهری دست به دست هم داده باشند تا او را نابود کنند. همچنین او را سربلند می گرداند؛ هر چند حوادث بخواند او را خوار کند، نیز او را عزیز می کند ؛ هر چند نا ملایمات روزگار بخواند او را ذلیل کند. خداوند این مطلب عمیق را طی سر گذشت یکی از پیامبران بزرگش یعنی حضرت یوسف (ع) بیان فرموده و به همین دلیل ، این سر گذشت را بهترین سر گذشت ها معرفی کرده است.

/ 1 نظر / 302 بازدید

آيه 6 سوره يوسف